Elektroninės parduotuvės www.naudotibaldai1.lt prekių pirkimo taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės  yra skirtos suteikti pirkėjui (toliau – Pirkėjas) informaciją apie UAB „Antikvariniai baldai“ (toliau – Pardavėjas) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes (toliau – Prekės) internetinėje parduotuvė www.antiknews.lt, Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas (toliau – Taisyklės).

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (toliau – Sutartis). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas turi atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. Prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekių užsakymas yra negalimas.

1.3. Pirkėjui yra rekomenduojama atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

1.4. Taisyklės gali būti keičiamos Taisyklėse nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, Pardavėjas rekomenduoja peržiūrėti Taisykles iš naujo, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2021 m. rugpjūčio 3 d.

1.5. Šios Taisyklės, taip pat Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos lietuvių kalba arba ta kalba, kuria yra pateikiamas užsakymas.

1.6. Elektroninė parduotuvė www.antiknews.lt yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, taip pat verslo subjektams, įsigyjantiems Prekes jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.antiknews.lt. Pardavėjas yra UAB „Antikvariniai baldai“, bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, kodas 304404616, buveinės adresas Kareivių g. 2C-11, LT-08248 Vilnius,  PVM mokėtojo kodas LT100013689216, telefono numeris +370 600 23888, el. paštas: info@antiknews.lt.

2.2. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras.

3. Prekės

3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas, nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.2. Atsižvelgiant į tai, kad internetinėje parduotuvėje parduodami tik naudoti daiktai, Prekės parduodamos be originalaus įpakavimo. Tam tikrais atvejais gali būti taikomas papildomas Prekės įpakavimo transportavimui mokestis, kurio dydis bus nurodomas formuojant užsakymą internetinėje parduotuvėje.

3.3. Atsižvelgiant į tai, kad internetinėje parduotuvėje parduodami tik naudoti daiktai (sendaikčiai), Pirkėjas patvirtina savo supratimą, jog tam tikrais atvejais Prekės negalės būti naudojamos pagal savo paskirtį, tačiau galės būti naudojamos dekoratyviniais tikslais.

3.4. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra paruoštos pardavimui. Tuo atveju, jeigu paaiškėja, jog užsakyta Prekė yra realizuota, Pirkėjui per 5 darbo dienas yra grąžinami pinigai už tokią Prekę į Pirkėjo banko sąskaitą iš kurios Pirkėjas apmokėjo už Prekes, bei Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir  įsitikintų, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

a) fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;

b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

c) juridiniai asmenys.

5.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

5.3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo momento, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo būdą bei adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir apmoka užsakymą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

5.5. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.6. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba paruoštos atsiėmimui Pardavėjo prekybos vietoje.

5.7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

6. Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

a) apmokėjimo sąlygų keitimo;

b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad jis įsigyja naudotas prekes (sendaikčius), kurioms nėra taikomos kokybės garantijos ir kurios negali būti grąžinamos. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jam buvo sudarytos sąlygos gauti visapusišką informaciją apie pageidaujamą įsigyti Prekę, įskaitant, bet neapsiribojant konsultacijas dėl Prekės Parduotuvės puslapyje nurodytu telefonu, elektroniniu paštu, papildomų nuotraukų (išskyrus Parduotuvės puslapyje pateikiamas) pateikimą Pirkėjui ir pan.

8. Pristatymas

8.1. Prekes Pirkėjas atsiima Pardavėjo prekybos vietoje Vilniaus mieste (arba kitoje Pardavėjo nurodytoje vietoje Lietuvos teritorijoje) arba Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasirinkta transporto įmonė / kurjeris.

8.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tam tikrais atvejais gali būti taikomas papildomas Prekės įpakavimo transportavimui mokestis, kurio dydis bus nurodomas formuojant užsakymą internetinėje parduotuvėje.

8.3. Pirkėjui pasirinkus Prekių atsiėmimą Pardavėjo prekybos vietoje, Prekės atsiėmimui yra paruošiamos per  2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo arba apmokėjimo patvirtinimo (jeigu Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą interneto bankininkyste arba bankiniu pavedimu), Apie užsakymo paruošimą atsiėmimui Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku jo užsakymo pateikimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4. Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, Prekės išsiuntimui yra paruošiamos per  3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo. Apie užsakymo išsiuntimą Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku jo užsakymo pateikimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.5. Ženkliai padidėjus Prekių pristatymo paslaugas teikiančio kurjerio siuntų pristatymo užsakymams (sezoniniai siuntų pristatymo laikotarpiai, pavyzdžiui, iki Kalėdinis ir Kalėdinis, laikotarpiai) Prekių pristatymo terminas gali ilgėti ir Prekės gali būti pristatomos ne anksčiau nei praėjus 3 (trims) darbo dienoms nuo Prekių išsiuntimo dienos ir / arba Prekių atsiėmimas gali būti nukreipiamas į konkrečius nurodomus siuntų priėmimo / atsiėmimo punktus.

8.6. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima Prekes.

8.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu / kurjeriu patikrinti Prekių pakuotės būklę. Tuo atveju jei pakuotė yra akivaizdžiai apgadinta ar pažeista, Pirkėjas turi atsisakyti priimti pakuotę ir pranešti apie tai Pardavėjui telefonu +370 600 23888 ir / arba el. paštu info@antiknews.lt.

8.8. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.9. Pirkėjas privalo Prekių pristatymo metu patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

9. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos 

9.1. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos.

9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

9.3. Jeigu užsakymo pateikimo ir (ar) patvirtinimo metu nėra nurodoma kitaip, tai Prekių pardavimui taikomas PVM įstatymo 106-110 str. reglamentavimas, todėl PVM suma nėra išskiriama.

9.4. Prekių kainos neapima užsakymo pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis nurodomas užsakymo formavimo metu.

9.5. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikiamas platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai raštu informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą kainą, ją turi užsakyti iš naujo. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

10. Apmokėjimas

10.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudodamasis elektronine bankininkyste.

10.2. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, SEB, Luminor, Citadele, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis bei Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi eurais. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platformą.

11. Pirkėjo pareigos

11.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Už tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimą ir bet kokias dėl to kilusias pasekmes atsako Pirkėjas. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

11.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

11.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

11.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja užsakymo priėmimo metu apžiūrėti Prekes ir įsitikinti, kad gautos Prekės yra tos, kurias Pirkėjas užsakė.

11.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo paskyros prisijungimo duomenis ir neperduoti jų tretiesiems asmenims. Praradus paskyros duomenis Pirkėjas turi pranešti pardavėjui, kuris savo ruožtu paskyrą gali ištrinti ar atnaujinti paskyros slaptažodį. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už atvejus jei pirkėjo paskyra elektroninėje parduotuvėje naudojamasi kiti asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė savo prisijungimo duomenis.

11.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

12. Pardavėjo pareigos

12.1. Pardavėjas įsipareigoja:

a) dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

b) gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

13. Prekių kokybės garantija

13.1. Visų parduodamų Prekių matmenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame Prekės aprašyme. Dėl papildomos informacijos apie konkrečią Prekę Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją internetinės parduotuvės puslapyje nurodytais kontaktais, taip pat telefonu +370 600 23888 arba el. paštu info@antiknews.lt. Atsižvelgiant į tai, kad parduodami naudoti daiktai (sendaikčiai), išsami ir visapusiška informacija apie konkrečią Prekę tam tikrais atvejais gali būti neprieinama.

13.2. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjas parduoda tik naudotas Prekes (sendaikčius), joms nėra taikomos kokybės garantijos ir jos nėra grąžinamos, o Pirkėjas, sudarydamas Sutartį, patvirtina savo visišką to supratimą (žr. taip pat šių Taisyklių 7.1. p.).

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

14.2. Užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.

14.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.5. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą tiesioginę žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

14.6. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas (verslo subjektas) įsigyja Prekes jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, už kurią Pardavėjas neatsako. Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo (vartotojo ar verslo subjekto) negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

15. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

15.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių.

15.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

15.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

a) Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir

b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

16. Informacijos siuntimas

16.1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

16.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@antiknews.lt arba registruotą laišką UAB „Antikvariniai baldai“ adresu Kareivių g. 2C-11, LT-08248 Vilnius.

16.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

17. Kitos nuostatos

17.1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

17.2. Pirkėjas (vartotojas), vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas yra verslo subjektas, kuriam yra taikomi padidinti atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Visais atvejais Pirkėjas (tiek vartotojas, tiek juridinis asmuo) įsigydami Prekes patvirtina savo supratimą, kad įsigyjamos naudotos prekės (sendaikčiai), kuriems nėra taikomos kokybės garantijos ir kurie negali būti grąžinami.

17.3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą internetinėje parduotuvėje.

17.4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

17.5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

17.6. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

17.7. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

17.8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinės adresą.

17.9. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir Pirkėjui perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą / skundą dėl internetinėje parduotuvėje www.naudotibaldai1.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), ar užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

17.10. Visa elektroninėje parduotuvėje www.naudotibaldai1.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.